Universitetslektor i specialpedagogik at Stockholm University


vid Specialpedagogiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-09-05.

Ämne/ämnesbeskrivning

Ämnet specialpedagogik vid Stockholms universitet är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med överbryggande funktion mellan flera vetenskapsområden, som till exempel specialpedagogik, pedagogik, didaktik, barn- och ungdomsvetenskap, utbildningsvetenskap, psykologi, sociologi och socialt arbete.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, kursutveckling, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå i lärarprogram, specialpedagog- och speciallärarprogram, samt i övrigt kursutbud och uppdragsutbildning. Undervisningen sker i huvudsak på svenska.
Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.
I arbetet som universitetslektor ingår att medverka i pedagogiskt, forskningsmässigt och administrativt utvecklingsarbete, vilket t.ex. innebär deltagande i kommittéer och arbetsgrupper.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i specialpedagogik, psykologi, pedagogik, didaktik, barn- och ungdomsvetenskap, socialt arbete eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.
Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.
Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom specialpedagogik, visad genom egen forskning och undervisning inom den aktuella anställningens ämnesområde.
Stor vikt fästs vid,
  • erfarenhet av forskning kring barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som t. ex. ADHD, autism, och intellektuell funktionsnedsättning,
  • dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Stor vikt fästs även vid professionsexamen och yrkeserfarenhet som lärare, förskollärare, specialpedagog eller speciallärare, psykolog, socionom, logoped.
Vikt fästs vid
  • administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete,
  • att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.


Högskolepedagogisk utbildningMeriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att män söker anställningen.
Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Jenny Wilder, tfn 08-674 73 46, jenny.wilder@specped.su.se.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren, Andreas Pettersson, tfn 08-16 24 15, andreas.pettersson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on Careerland.com