Forskare i populationsgenetiska analyser av laxartad fisk (tidsbegränsad anställning) at Stockholm University


vid Zoologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-08-17.
Zoologiska institutionen består av fem avdelningar: ekologi, etologi, funktionell zoomorfologi, populationsgenetik, samt zoologisk systematik och evolutionsforskning. Tillsättningen avser anställning på avdelningen för populationsgenetik. Det finns en lång tradition bland forskarna vid Zoologiska institutionen att samarbeta mellan avdelningarna och även med forskare från andra institutioner och från andra universitet.

Projektbeskrivning

Projektet omfattar populationsgenetiska analyser av framför allt lax, öring, strömming/sill och röding, inklusive applikation av indikatorer för genetisk biodiversitet. Projektet kopplar till pågående utveckling av indikatorer för genetisk mångfald i samarbete med berörda expertmyndigheter.

Arbetsuppgifter

Arbetet kommer att omfatta provinsamling, prov- och databashantering, statistiska, populationsgenetiska analyser av genotypdata, färdigställande av resultatredovisning och vetenskaplig rapportering. Undervisande moment förekommer.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Doktorsexamen inom populationsgenetik med inriktning mot biodiversitetsbevarande är nödvändig. Stor erfarenhet av populationsgenetiska analyser särskilt avseende spatio-temporal populationsstruktur, genetisk övervakning och användande av indikatorer behövs. God statistisk förmåga, utmärkta kunskaper i engelska, och pedagogisk läggning behövs för arbetet. Tidigare erfarenhet vid provhantering och populationgenetiska analyser för att belysa bevarandegenetiska frågeställningar hos de aktuella arterna samt applicera indikatorer är meriterande. Vana vid att skriva och publicera vetenskapliga artiklar inom ämnet är också särskilt meriterande liksom god pedagogisk erfarenhet.
Viktiga personliga egenskaper är förmåga att vara analytisk, noggrann, effektiv, interaktiv, pedagogisk – god förmåga att instruera och hjälpa andra – och god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst till 2024-08-31. Tillträde enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Linda Laikre, linda.laikre@popgen.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument
  • personligt brev
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
  • kopia av bevis på doktorsexamen
  • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on Careerland.com