Univ. adjunkt i musikpedagogik, inr. mot kulturskoledidaktik at Lund University


Musikhögskolan i Malmö söker universitetsadjunkt i musikpedagogik med inriktning mot kulturskoledidaktik. Anställningen är placerad vid Musiklärarutbildningen med omfattning 50 % av heltid.

Arbetsuppgifter

Undervisning i kulturskoledidaktik och ämnesdidaktiska kurser med inriktning främst mot kultur- och musikskola. Undervisning i kurserna ”Inkluderande och specialpedagogiska perspektiv i kulturskolan”, ”Att utveckla kulturskolan” och ämnesdidaktiska kurser mot kulturskola för studerande med inriktning mot grundskola och gymnasieskola. Handledning av examensarbeten på grund och avancerad nivå.

Behörighet

För anställningen krävs avlagd Lärarexamen i Musik eller motsvarande.
Den sökande skall ha djupa ämneskunskaper inom didaktik, metodik och det musikpedagogiska ämnesområdet. Omfattande dokumenterad erfarenhet av undervisning inom kultur- och musikskola på olika nivåer krävs. Vidare är undervisning på högskole-/universitetsnivå meriterande. Den sökande skall ha disputerat i musikpedagogik eller motsvarande ämnesområde med relevans för tjänsten. Slutligen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Stor vikt fästs vid den sökandes erfarenhet av egen undervisning i kultur-och musikskola. Den sökande skall ha dokumenterad pedagogisk skicklighet, förmåga att sprida engagemang och intresse för ämnet, samt förmåga att engagera och inspirera studenter till eget lärande samt ha goda kunskaper om musikpedagogisk forskning. Den sökande skall ha handlett studenter i självständiga arbeten i lärarutbildning på masternivå eller motsvarande.
Utbildningar och kurser i musikpedagogik på master-och/eller doktorsnivå är meriterande.

Instruktion för ansökan

Vid ansökan ska den akademiska meritportföljen användas, se länk nedan. Ladda upp dina handlingar som PDF-filer i rekryteringssystemet.
Länk till den akademiska meritportföljen
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Remember to mention that you found this position on Careerland.com