Univ. adjunkt i musikpedagogik med utbildningsvetenskaplig inr at Lund University


Musikhögskolan i Malmö söker universitetsadjunkt i musikpedagogik med utbildningsvetenskaplig inriktning. Anställningen är placerad vid Musiklärarutbildningen med omfattning 50 % av heltid.

Arbetsuppgifter

Undervisning i utbildningsvetenskapliga kurser i ämneslärarutbildningen i musik för grund- och gymnasieskola. Undervisning i forskningsmetodik och vetenskapsteori i kurserna ”Forskning i skolans vardag” och ”Forskningens kreativa genvägar” samt kurser i Musik och Samhälle för studerande med inriktning mot grundskola och gymnasieskola Handledning av självständiga arbeten på grund och avancerad nivå.

Behörighet

För anställningen krävs avlagd Lärarexamen i Musik med inriktning mot grund-och gymnasieskola eller motsvarande. Den sökande skall ha djupa ämneskunskaper inom didaktik, metodik och det musikpedagogiska ämnesområdet. Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom grund-/gymnasieskola, folkhögskola eller högskola krävs. Den sökande skall ha disputerat i musikpedagogik eller motsvarande ämnesområde med relevans för tjänsten. Slutligen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Stor vikt fästs vid den sökandes erfarenhet av egen undervisning. Den sökande skall ha dokumenterad pedagogisk skicklighet, förmåga att sprida engagemang och intresse för ämnet, samt förmåga att engagera och inspirera studenter till eget lärande samt ha goda kunskaper om musikpedagogisk forskning.Den sökande ska ha handlett studenter på masternivå eller motsvarande.
Utbildningar och kurser i musikpedagogik på master-och/eller doktorsnivå är meriterande.

Instruktion för ansökan

Vid ansökan ska den akademiska meritportföljen användas, se länk nedan. Ladda upp dina handlingar som PDF-filer i rekryteringssystemet.
Länk till den akademiska meritportföljen
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Remember to mention that you found this position on Careerland.com